Liftinstituut Nordic Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki Finland
1.7.2022

10 tärkeintä tarkastuskohtaa hissin määräaikaistarkastuksessa

Hissi koostuu suuresta määrästä eri laitteistoja ja järjestelmiä, jotka vaativat tarkastusta ja huoltoa. Turvallinen kulkeminen hissillä pyritäänkin takaamaan määräaikaistarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä. Hissien tarkastamisesta on laissa määrätty ja siitä huolehtiminen on laitteen haltijan vastuulla, mutta mitä itse hissitarkastuksessa oikein tarkastetaan ja miksi? Onko teidän taloyhtiössänne hissiturvallisuus kunnossa?

Hissin tarkastuksessa käydään läpi yli 60 kohdetta, joiden tarkastaminen luo perustan turvalliselle hissimatkustamiselle. Kaikkia tarkastuskohteita ei tässä artikkelissa käydä läpi, mutta tässä on yhteenveto tärkeimmistä tarkastuksen yhteydessä tehtävistä turvallisuustarkastuksista.

1. Jarrut.

Jarrut ovat erittäin tärkeä turvavaruste hisseissä. Tarkastuksessa tarkastetaan jarrujen luotettava toiminta, mekaaninen (esim. jarruhihnojen kuluminen) ja sähköinen kunto (esim. jarrun virransyöttö). Lisäksi erityistä huomioita kiinnitetään siihen, että jarrut ovat oikein säädetty ja huollettu.

2. Nopeudenrajoitin.

Jos hissin maksiminopeus kasvaa yli 15%, nopeudenrajoittimen täytyy aktivoida tarrainlaitteisto. Nopeudenrajoittimen ja sen tarraimeen yhdistetyn köyden kunto ratkaisee tarraimen oikea-aikaisen toiminnan.

3. Tarrain.

Tarrain on hissin tärkeä turvalaite hissikorissa estäen hissin putoamisen. Ylinopeustilanteessa nopeudenrajoitin aktivoi tarraimen, joka pysäyttää hissin hissin luotettavasti.

4. Kannatusköydet ja niiden ripustukset.

Kannatusköysien kunto on tarkastettava säännöllisesti. Jos köydet ovat kuluneet tai niissä havaitaan lankakatkeamia, ne on uusittava. Köysiripustusten on oltava kunnossa ja köysiä pitää kuormittaa tasaisesti.

5. Vastapaino.

Vastapainon massa on yleensä tyhjän hissikorin paino lisättynä 40-50 %:lla hissin nimelliskuormasta. Jopa 1800 kg painoisena sen pitää olla luotettavasti ohjattuna johteillaan niin, että törmäys hissikorin kanssa ei ole mahdollista.

6. Lukko- ja ovikoskettimet.

Hissi saa liikkua ainoastaan silloin, kun kaikki ovet ovat suljettuina ja lukittuina. Lukkojen määräystenmukainen toiminta tarkastetaan ja varmistetaan jokaisessa hissitarkatuksessa.

7. Ovien sulkuvoiman rajoitin, valokenno ja turvalista.

Hissin ovien sulkeutuessa valokennon tai turvalistan tulee aiheuttaa oven uudelleen avautuminen. Sulkuvoiman rajoitin huolehtii, että automaattiovien puristusvoima ei ylitä sallittua.

8. Pysähtymistarkkuus.

20 % kaikista hissitapaturmista on seurausta siitä, että hissi ei pysähdy tarkasti kerrostasolle. Uusissa hisseissä sallitaan enintään 10 mm epätarkkuus.

9. Hälytyslaite.

Hissiin jääneet ihmiset on pelastettava nopeasti. Hälytyslaitteen toiminta testataan jokaisen tarkastuksen yhteydessä.

10. Turvapiirit.

Hissi saa liikkua ainoastaan silloin, kun kaikki turvakoskettimet ovat sulkeutuneena. On tärkeää tarkistaa, että kaikki turvalaitteet toimivat oikein ja varmistavat turvallisen hissimatkan.

Näytä kaikki uutiset