Liftinstituut Nordic Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki Finland
23.12.2021

PELASTUSKOULUTUS PELASTUSALALLA TYÖSKENTELEVILLE

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnan Kaunialan sairaalassa 11.5.2021 tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa pyörätuolissa ollut potilas kuoli. Tässä erittäin valitettavassa onnettomuudessa hissin jarru oli jumiutunut auki-asentoon, jonka seurauksena hissi lähti uudelleen liikkeelle, vaikka oli jo saapunut kerrokseen. Tutkinnan seurauksena annetaan kolme uutta turvallisuussuositusta. Kahdella suosituksella puututaan hissien huolto-ohjelmien epäkohtiin sekä yksityisten ja julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kiinteistöhallintaan. Kolmas turvallisuussuositus liittyy siihen, että onnettomuuden jälkeisessä pelastustoiminnassa jarrun juuttuminen auki-asentoon tuli pelastajille yllätyksenä ja aiheutti lisäonnettomuuden vaaran. Pelastusalan koulutusaineistoissa on oltava ohjeet jarruvian tunnistamiseen ja hissin liikkumisen mekaaniseen estämiseen. Liftinstituut Nordic Oy haluaa olla tukemassa pelastusalaa tarjoamalla soveltuvaa koulutusta turvalliseen työskentelyyn pelastustilanteissa.

YLEISTÄ

Pelastusalalla työskentelevät joutuvat säännöllisesti tekemisiin hissien kanssa. Liftinstituutin tekemän tutkimuksen mukaan joka viides hollantilainen juuttuu toisinaan hissiin. Samassa suhteessa juuttumisia tapahtuu myös meillä Suomessa ja pelastuslaitokset joutuvat tekemään vuosittain noin 800 pelastustehtävää.

Pelastuslaitoksilla tulee myös olla valmiudet käyttää turvallisesti standardin EN 81-72 mukaista palomieshissiä materiaalien kuljettamiseen palavan rakennuksen sisällä. Evakuointihissien uuden standardin EN 81-76 käyttöönoton jälkeen on jopa mahdollista, että ihmisiä evakuoidaan korkeasta rakennuksesta hissin kautta.

Hissien monimutkaisuus lisääntyy

Jotta hissien kanssa työskentely tapahtuisi turvallisesti, teoreettinen tieto ja käytännön taidot ovat välttämättömiä. Varsinkin, kun joudutaan työskentelemään eri ikäisten ja eri valmistajien asentamien hissien kanssa. Hissien monimutkaisuus lisääntyy nopeasti: konehuoneettomia hissejä rakennetaan yhä enemmän uusiin rakennuksiin.

Räätälöinti tilanteen mukaan

Hissialan asiantuntijana Liftinstituut Nordic Oy jakaa mielellään tietonsa kanssanne LiftAcademy-koulutuksen muodossa. Koska jokainen pelastustilanne on erilainen eikä mikään toimintaympäristö ole samanlainen, pelastushenkilöstölle suunnattu koulutus on aina räätälöity. LiftAcademy tarjoaa teille valikoiman erilaisia moduuleja teorian ja käytännön opiskeluun.

TEORIAMODUULIT

Hissitekniikka. Käyttöjen, ovityyppien ja turvajärjestelmien tuntemus on välttämätöntä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Tämä moduuli selventää tekniikkaa.

Vaarat pelastustilanteissa. Mitä vaaroja voi syntyä pelastamisen aikana? Pelastamisessa on aina otettava huomioon kunkin hissin rakenne ja selvitettävä liittyykö pelastustoimiin erityisohjeita tai onko tilanne muutoin poikkeuksellinen. Ja varmistuttava siitä, kuinka pelastushenkilöstö voi estää ihmisiä loukkaantumasta?

Pelastaminen turvallisesti. Tämä moduuli näyttää kuinka vapauttaa ihmiset hissistä askel askeleelta ja turvallisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään hisseihin, joissa ei ole konehuonetta.

Palomieshissit. Palomieshissejä on rakennettu EN 81-72 -standardin mukaisesti vuodesta 2003 lähtien. Palomieshissejä voidaan käyttää materiaalin kuljetuksen lisäksi myös ihmisten evakuointiin. On kuitenkin vastuutonta käyttää näitä hissejä ilman, että pelastushenkilöstö opastetaan näiden laitteiden oikeassa käytössä. Tällä moduulilla pidämme henkilökunnan ajan tasalla.

HARJOITUSMODUULIT

Pelastaminen. Käytettävissä olevasta ajasta riippuen ryhmävierailu voidaan tehdä yhteen tai useampaan hissiin. On suositeltavaa vierailla hisseissä, joissa on eri käyttövoimat (köysi- ja hydraulihissit) ja rakennetyypit (konehuoneellinen tai -huoneeton). Tämä antaa pelastustoimen henkilökunnalle mahdollisimman laajan yleiskuvan hisseistä.

Palomieshissit. Palomieshissillä käydessään pelastushenkilöstö näkee, kuinka hissiä käytetään standardin EN 81-72 mukaisesti.

RÄÄTÄLÖINTI

Haluatteko tietää, mitkä koulutusmoduulit sopivat parhaiten teille? Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan mahdollisuuksista. Soita numeroon 040 7600575 tai täytä yhteydenottopyyntö.

Hyvä tietää: LiftAcademy voi sovittaa koulutuksen työvuorojen mukaan ja tarvittaessa myös harjoitusiltaan.

Näytä kaikki uutiset